רכזת : לימור יגן

חינוך מדעי וטכנולוגי לכלל אוכלוסיית התלמידים הוא צורך המתבסס על ההנחה כי "מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה היום, ותידרש עוד יותר בעתיד, לכל אדם המסוגל לתרום לחברה".

(מתוך ועדת הררי, מחר 89)

תכנית הלימודים מתבססת על גישה זו: התכנים והמיומנויות שנבחרו משקפים את הקשרים   וההשפעות ההדדיות הקיימים בין המדע והטכנולוגיה בחברה המודרנית.

מטרות ההוראה במדעים וטכנולוגיה

  1. רכישת ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות במגוון תחומי המדע והטכנולוגיה, החיוניים לכל אזרח בעולם המודרני ומהווים בסיס להמשך לימודים בתחומי המדע והטכנולוגיה.
  2. הכרת תופעות בעולם הסובב אותנו.
  3. פיתוח דרכי חשיבה ביקורתית והבנת דרכי חקר ופתרון בעיות.
  4. הבנת ההשפעות ההדדיות שבין תחומי המדע, הטכנולוגיה והחברה.
  5. פיתוח כשרים ומיומנויות המאפשרים למידה עצמאית כמו חקר וניסוי.
  6. הבנת מיקומו, ייחודו ומעורבותו של האדם בטבע ובסביבה.

שיטות הוראה ודרכי הערכה

לימודי המדעים והטכנולוגיה מתקיימים, בעיקר, במעבדות באשכול הפיס למדעים ואומנויות.

התלמידים ילמדו בסביבת למידה חדשנית ומתוקשבת, בה יתנסו בחקירה, בניית דגמים, שימוש בכלי מעבד ושימוש בכלים ממוחשבים הכוללים שימוש בתוכנות ייחודיות לנושא הנלמד, מאגרי מידע ואינטרנט. התלמידים יעבדו במשימות מתוקשבות של משרד החינוך והילקוט הדיגיטלי של מט"ח.

במסגרת לימודי המדעים, יש דגש על מנהיגות ומצויינות. תלמידים ירכשו מיומנויות מדעיות כגון: הוראה בדרך חקר, הכנת דו"ח ניסוי, ניתוח טקסט מדעי וגרפים. בנוסף התלמידים ישתתפו בפרויקטים ובתחרויות, כגון: אולימפידע מטעם המדעטק בחיפה, עכבר הזהב, חידון באסטרונומיה על שם אילן רמון, תחרות רובוטיקה FLL , פרויקט spacelab, יריד החקר מטעם משרד החינוך, עבודות חקר בליויי מעבדות בלמונטה של האוניברסיטה העברית ופרויקט התנסויות במוזיאון המדע.

תלמידים מצטיינים במדעים ישתתפו בקבוצת מצטיינים ובעתודה מדעית טכנולוגית  (ראו פירוט בקבוצות ביטוי והעשרה).

נושאים מרכזיים לתלמידי ז

היסוד המארגן – זהות ופיתוח כישורי מנהיגות עצמית. התלמידים יעסקו ביצירת תעודת זהות של חומרים שונים וילמדו חמישה נושאים: שלושה מרכזיים ושניים מצומצמים.

נושא מרכזי: חומרים (כימיה)

התלמידים יכירו חומרים וגופים: תכונותיהם והשימושים בהם וחוק שימור המסה. התלמידים יכירו את מבנה החומרים באמצעות מודל מדעי.

נושא מרכזי: אנרגיה (פיסיקה)

התלמידים יכירו את סוגי האנרגיה השונים הקיימים בעולמנו. כמו כן הם ילמדו על המרות אנרגיה מעברי אנרגיה, שימור אנרגיה והשפעת מקורות האנרגיה השונים על ההתפתחות הטכנולוגית.

נושא מרכזי מערכות ותהליכים ביצורים חיים (ביולגיה)

התלמידים יכירו את המערכות השונות בגוף האדם ויעמיקו בנושא מערכת ההובלה: מבנה הלב, מחזור הדם, הרכב הדם וכלי הדם. התלמידים ילמדו על מאזן המים ומאזן החום בגוף האדם ועל הקשר בין השניים. כמו כן, הם ילמדו על מערכת ההובלה ומאזן המים בצמחים.

נושא מצומצם: התא (ביולוגיה)

התלמידים יכירו את מאפייני החיים וילמדו על התא שמהווה יחידת בניין של כל היצורים החיים בעולמנו. כמו כן הם ילמדו להבחין בין תא צמח לתא בעל חיים ועל התאמות התא לתפקידו במערכת.

נושא התא ילמד במהלך 3 שנים בחטיבה במשולב עם נושא הלימוד האחרים.

נושא מצומצם: טכנולוגיה

התלמידים ילמדו על מהות הטכנולוגיה יתנסו בתהליך התיכון יכירו את השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה.

נושאים מרכזיים לתלמידי ח

היסוד המארגן – מנהיגות אישית וחברתית תוך התייחסות לייחודי, למיוחד ולשונה. התלמידים ילמדו ארבעה נושאים מרכזיים ושלושה נושאים מצומצמים. יושם דגש על השונות כייחודיות בתהליך הלמידה של הנושאים.

נושא מרכזי חומרים: מבנה, תכונות ותהליכים (כימיה)

התלמידים ילמדו שבעולם החומר ניתן להבחין בין יסודות, תרכובות ותערובות. הילדים יכירו את מבנה האטום ותהליכים כימיים ופיסיקליים המתקיימים בחומר.

נושא מרכזי אינטראקציה כוחות ותנועה (פיסיקה)

התלמידים ילמדו על הכוחות הפועלים על גופים, כיוונם וגודלם, כמו כן יחוו ויתנסו באינטראקציה בין גופים שונים במרחב והגורמים המשפיעים והמושפעים כתוצאה מהאינטראקציה.

נושא מרכזי: מערכות אקולוגיות (ביולוגיה)

בכיתה ח' נמשיך ללמוד על מערכות אקולוגיות הפעם תוך שימת דגש על יחסי גומלין בין יצורים חיים, בינם ובין הסביבה, וכן על מעורבות האדם במרכיבי הסביבה והשלכותיה על הסביבה.

נושא מרכזי: החשמל (פיסיקה)

התלמידים ילמדו על אנרגיה חשמלית, הפקת אנרגיה והשימושים בה וכן השפעתה על הפרט, החברה והסביבה. התלמידים יכירו את המעגל החשמלי ויחקרו את הגורמים המשפיעים על עוצמת הזרם החשמלי.

נושא מצומצם: התא

התלמידים ימשיכו ללימוד על התא כיחידת מבנה ויכירו את התהליכים המתרחשים בתא.

נושא מצומצם: טכנולוגיה

התלמידים יכירו את מאפייני המערכת הטכנולוגית בשילובה עם פיסיקה והשפעותיה על החברה והסביבה.

נושא מצומצם מערכות ותהליכים ביצורים חיים רבייה (ביולוגיה)

התלמידים ילמדו על השינויים הפיסיולוגים המתרחשים בגופם של יצורים חיים מעוברות דרך הילדות ועד לבגרות.

התלמידים יכירו את מערכות הרבייה השונות וילמדו על מידת האחידות והשוני בין היצורים השונים.

הלמידה תתמקד ברבייה אדם. התלמידים יחשפו לטכנולוגיות רבייה מתקדמות.

נושאים מרכזיים לתלמידי ט

היסוד המארגן – בחירה מתוך אחריות לצד מנהיגות חברתית קהילתית. דרך לימודי אקולוגיה התלמידים ילמדו על מעורבות האדם בטבע תוך דגש על שלושה נושאים מרכזיים וישלבו בתהליך למידתם הערכה חלופית של עבודת חקר מדעית או טכנולוגית. בשנה זו התלמידים ילמדו את מקצוע הפיסיקה בנפרד משיעורי המדעים (כימיה וביולוגיה).

נושא מרכזי כימיה

התלמידים ילמדו על סוגי הקשרים הכימיים ומשמעותם מבחינת מבנה החומר. התלמידים יכירו את המבנה המיוחד של יסוד הפחמן וכיצד תורמת ייחודיות זו לעולמנו.

נושא מרכזי הזנה (ביולוגיה)

התלמידים יכירו את קשרי ההזנה בין היצורים החיים. התלמידים יכירו את מרכיבי המזון ותפקידם, הם ילמדו להכין תפריט מאוזן המתאים לגילם. בנוסף לכך התלמידים ירחיבו ידיעותיהם בנושא התזונה וההיבט הכימי. בנוסף, התלמידים ילמדו על תהליך ההזנה בצמח וחשיבותו.

נושא מרכזי תורשה באדם וביצורים חיים (ביולוגיה)

התלמידים יכירו את כללי הורשת המידע לתכונות מהורים לצאצאים. התלמידים יעסקו בשאלות מוסריות-ערכיות הנוגעות לפיתוחם של תהליכי השבחה גנטיים שיבוט והנדסה גנטית.

נושא מרכזי בפיסיקה עולם של אנרגיה

התלמידים ילמדו כנושא שנתי את נושא האנרגיה וירחיבו ידיעותיהם בסוגי אנרגיה שונים (גובה, תנועה, חום וחשמל), המרות אנרגיה וחישובים, שימור האנרגיה ושימושי אנרגיה במערכות טכנולוגיות שונות.