רכזת : שרית זקן

אנגלית היא שפה בינלאומית המשמשת כשפת התקשורת העיקרית בעולם המדע, הטכנולוגיה, העסקים, התיירות, הבידור ואמצעי התקשורת.

 • על מנת לאפשר התקדמות אישית והצלחה, כל שכבת גיל מחולקת ל – 4 רמות לימוד.
 • התלמידים ילמדו לקרוא נכון ולכתוב בשפה האנגלית החל מהרמה הבסיסית וישתלבו בלימודי השפה האנגלית תוך הרחבת ידיעותיהם בעל-פה ובכתב.
 • התלמידים ייחשפו למאגר רחב של מאמרים בעלי תוכן אינטלקטואלי, ירחיבו את אוצר המילים שלהם, ילמדו כללי כתיבה וכתיבת חיבור וירכשו את כללי הדקדוק באנגלית כאמצעי להבעה בכתב ובדיבור.
 • התלמידים יתבקשו לקרוא ספרים, להכין מצגות ועבודות על פי רמות הלימוד.
 • התלמידים יקבלו מענה לימודי גם באמצעות שיעורים פרטניים.
 • התלמידים יחשפו לאתרים דיגיטליים מגוונים באנגלית ובמסגרת השיעורים ילמדו ויתרגלו דרכם.

 

דרישות המקצוע:

 1. נוכחות סדירה והגעה בזמן לשיעורים.
 2. התנהגות מכבדת כלפי הסביבה: מורים, תלמידים והכיתה בה נמצאים.
 3. הבאת הציוד הדרוש: ספרי הלימוד, מחברת, וכלי כתיבה.
 4. שמירה על מחברת מסודרת ונקייה..
 5. הכנת שעורי בית ועבודות בעקביות כאמצעי לתרגול של הנלמד, לביסוס הידע ולהרחבתו.
 6. השלמת חומר לימוד במקרה של היעדרות (ש"ב / בחנים / מבחנים / עבודות).
 7. למידה לקראת מבחנים ובחנים.
 • על ההורים להתעדכן במצבו הלימודי ובתפקודו של ילדם בשיעורים דרך מערכת "משוב" באופן יומי או שבועי ולוודא שהכול בסדר.
 • שיתוף פעולה נכון בין הורים למורים יכול לתרום להצלחתו ולהתקדמותו של ילדכם.

מעבר בין הקבצות:

 1. עליית הקבצהתתאפשר ברבעונים השונים ובהמלצת המורה המלמד.

 

 •  המורה המלמד ימליץ על תלמידים למעבר על פי רמת הידע, הישגים ותפקוד מצטיין בכל שיעור ושיעור.
 • התלמיד ייבחן על ידי רכזת המקצוע שתודיע על החלטתה למורה המלמד.
 • המעבר יתבצע לאחר יידוע ההורים והמורים בכתב.
 • חובת השלמת פערי הלימוד כתוצאה מהמעבר, חלה על התלמיד.
 1. ירידת הקבצהמתבצעת כל השנה

תלמיד שאינו עומד בדרישות המקצוע מבחינת:

 • א. נוכחות סדירה בשיעורים,
 • ב. תפקוד בשיעורים,
 • ג. הישגים,

יירד הקבצה לאחר שיחה עם ההורים או מכתב המתריע על מצבו הלימודי.

צוות האנגלית ישמח לסייע בכל בעיה.

שיהיה בהצלחה לכולם.