רכז: צביקי תמרי

תוכנית הלימודים בשל"ח נגזרת מתוכנית "דרך ארץ בדרכי הארץ" של משרד החינוך.

של"ח = ש דה, ל אום, ח ברה – שלושה מעגלי שייכות המקיפים כל אדם, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. מידת הבנת התלמידות והתלמידים את השפעת מעגלי שייכות אלה אליהם ועליהם, ובאותה מידה את יכולתם שלהם להשפיע על מעגלי השייכות, תסייע לגיבוש דמות התלמיד כנער בוגר בעל תודעת ישראלית-יהודית-חברתית מפותחת ואחראית. לא לחינם אנו מפענחים את ראשי התיבות של"ח גם כ שיעור  לחיים.

אנו מאמינים כי למידה משמעותית וחווייתית מתרחשת גם מחוץ לכותלי בית הספר, בשדה, ואף לעיתים הינה בעלת השפעה חינוכית-חברתית גדולה לאין שיעור. מרכיב חשוב בשל"ח הוא היציאה לימי השדה אשר מלווים את התוכנית החינוכית.

קורס מש"צים (מדריכי של"ח צעירים) אליו אנו שואפים הוא צעד ראשון בהגשמה ויישום של לימודי השל"ח.

התכנית החינוכית משמשת אותנו ככלי לחינוך ערכי להכרת הארץ, אהבת המולדת ועידוד הנכונות למלא חובות חברתיות ולאומיות מאז שהונחו יסודותיה לפני כשני עשורים. עם השנים הפכה התכנית לכלי העבודה המרכזי בידי צוות השל"ח, מורים ומש"צים כאחד, נוצרה שפה מקצועית שכולנו יודעים בה שמות ומושגים. שפה ייחודית שכולנו דוברים אותה, שפה ישראלית ייחודית לנו כגון: נופאדם, סדנה, יש"מ, גיחה, רבדים, מסר ערכי, שמח"ת היש"מ, מעגל של"ח וכו.

תוכנית הלימדים

מבוססת על 3-4 פרקי לימוד מדי שנה ('סדנאות'). לכל פרק ישנו יש"ם (יום שדה משימתי) מתאים במקומות שונים בארץ.

כתה ח – סדנאות בסיס ומושגי יסוד

מכלול הנופאדם בארץ ישראל

סדנאות החתך:

הבקע כגבול שלום מתפתח

ההר כערש האומה

המהפך הציוני במישור החוף

בנוסף נקדיש זמן להכנה לקורס משצים

כתה ט  – סדנאות המפגש

מפגש טבע בארץ ישראל

מפגש תרבויות בארץ ישראל

ירושלים בירת ישראל

אחריותנו על המדינה והארץ כאורח חיים

הסדנה האחרונה היא תשתית רעיונית-ערכית לקראת תעודת בגרות חברתית לה מקדישים את שעות המעורבות החברתית החל מכתה י.