רכזת:  ריבה חתם

מתמטיקה היא שפה אוניברסאלית המהווה מכשיר חיוני ביותר לכל תחום, כל תלמיד יצטרך להבין ולהעריך כיצד המתמטיקה עוזרת לו אישית לצמוח ולהשתלב בחברה, להיות אדם אכפתי ומוכן לחשוב. על כן לימוד המתמטיקה בבית ספרינו יותאם למיומנויות המאה ה-21 השמות דגש בפיתוח האוריינות המתמטית והלמידה המשמעותית  ע"י פיתוח המיומנויות: חשיבה ביקורתית, תקשורת, שיתוף פעולה ויצירתיות (הצעות שונות והנמקתן לסוגים של פתרונות) .

המיומנויות  שיבואו לידי ביטוי במקצוע  המתמטיקה בחטיבת הביניים:

 1. התלמיד ידע עובדות יסוד וכן מושגי יסוד של מדעי המתמטיקה.
 2. התלמיד יכיר וישתמש ביסודות של שפת המתמטיקה,  המהווה כיום חלק משפת מדעי הטבע ומדעי החברה.    
 3. התלמיד ידע להסיק מסקנות ממודלים מתמטיים בלתי מורכבים לגבי הסיטואציות שלמענן המודלים נבנו.
 4. התלמיד יפתח כישורי חשיבה מתמטית – לוגית, כגון:  הסקת מסקנות,  הכללה,  ניתוח,  העלאת השערות- בדיקתן והוכחתן, ביקורת על תשובותיו וכד'.
 5. התלמיד יכיר מתמטיקאים מההיסטוריה ויבין את התפתחות המתמטיקה ,חשיבותה  ותרומתה של המתמטיקה לפרט ולעולם.
 6. התלמיד יבין שמתמטיקה היא שפה בינלאומית ועל כן ייחשף לסרטונים ודפי עבודה מהאינטרנט וגם ייחשף למונחים המתמטיים המקצועיים בעיקר בשפה האנגלית.
 7. התלמיד יוכל להשתמש בטכניקות של חישובים ופיתוחים מתמטיים ואף ישכיל להשתמש בהן בסיטואציות מתמטיות שונות.
 8. התלמיד יעצב יחס חיובי ואף אהדה כלפי לימוד המתמטיקה.

 

חזון  בית הספר משתלב עם המיומנויות המאה ה-21 גם בתחום המתמטיקה לאורך כל שכבות הגיל בחטיבה:

בשכבה ז' התלמידים ילמדו באופן הטרוגני ללא חלוקה להקבצות *במחצית הראשונה (* בגלל וירוס covid 19 ייתכן ולא תהיה חלוקה להקבצות אחרי המחצית הראשונה).במהלך המחצית המורים יכירו את התלמידים ויגבשו החלטה לחלוקה להקבצות לקראת המחצית השנייה בהתאם להישגים ולתפקודם של התלמידים. בנוסף, בשכבה בכיתת מח"ר תופעל תוכנית מצויינות של מכון דודיסון – תוכנית העשרה מתימטית שאליה יכולים להצטרף תלמידים מהשכבה בכיתה ח, לאחר שהוכיחו את יכולתם המצויינת בלימודי המתמטיקה

בשכבות ח' וט' התלמידים ילמדו בהקבצות על-פי רמות. התלמידים ישובצו להקבצות בהתאם להישגיהם בשנה"ל הקודמת. שיבוץ זה מהווה חלק מהסללתם של התלמידים לקבוצות ויחידות לימוד לבגרות בתיכון. לאורך השנה תהיה ניידות בין הקבוצות הן כלפי מטה וכן כלפי מעלה וזאת בהתאם להישגים ולתפקוד התלמיד.

השינוי בשיבוץ התלמיד בהקבצה יערך בתאום בין המורה למתמטיקה ,ורכזת המתמטיקה ובהתייעצות עם המחנכת ורכזת השכבה.  ההורים יקבלו הודעה בכתב על השינוי בשיבוץ.

בביה"ס בתחום המתמטיקה פועלות קבוצות ייחודיות שבהן מיושמות תוכנית מיצוי , מצוינות טנגרם של מכון דוידסון ועתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) בליווי משרד החינוך.

 

קבוצת מצוינות טנגרם של מכון דוידסון: קבוצה זו תקבל שעתיים העשרה מתמטית בצורה מעמיקה יותר וברמה גבוהה יותר תוך שילוב של פעילויות העשרה שפותחו ע"י מכון וייצמן-מכון דוידסון  ומטרתן פיתוח החשיבה המתמטית לביקורתיות ויצירתיות.

 

קבוצת מיצוי: קבוצה זו תלמד את תוכנית הלימודים הפורמאלית של משרד החינוך בצורה ספיראלית עד שליטה מלאה בחומר הנלמד. הקבוצה מתאימה לתלמידים מתקשים במתמטיקה אך בעלי מוטיבציה גבוהה להתקדם בהרכב כיתה קטנה ובכך יגביר את הסיכוי להצלחה בבגרות במתמטיקה 3 יחידות לימוד.

 

 עתודה מדעית טכנולוגית: קבוצה זו תלמד בהיקף של 7 שעות שבועיו,  תוכנית הלימודים הפורמאלית של משרד החינוך בצורה מעמיקה יותר וברמה גבוהה יותר תוך שילוב של פעילויות העשרה. בנוסף התלמידים ילמדו נושאים נוספים שמטרתם לקדם אותם לקראת לימודיהם ברמה של 5 יח"ל בחטיבה העליונה.

 

תוכנית הלימודים לכתה ז'

החל משנה"ל תש"ע החלו תלמידי כיתות ז' ללמוד לפי תוכנית לימודים חדשה שפותחה ע"י האגף לפיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך, על סמך ניסיון ומשוב מהפעלת התוכנית הקודמת וכן על פי תוצאות מחקרים עדכניים על למידה והוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים.

התוכנית מהווה המשך לתוכנית בית הספר היסודי ויחד עם זאת מציעה מעבר ברור לדרכי חשיבה מתמטית מתקדמת יותר ומהווה תשתית להמשך לימודי המתמטיקה בחטיבה העליונה מבחינת הנושאים ומבחינת דרכי החשיבה.

התוכנית מסתמכת על הידע שנלמד בבית-הספר היסודי בשני אופנים:

א . התוכנית משלבת ידע מתמטי שנרכש בבית הספר היסודי במהלך הלימוד של נושאים  

      חדשים של חטיבת הביניים.

ב . התוכנית מרחיבה בצורה ספיראלית נושאים שלימודם החל בבית הספר היסודי.

 

 

תוכנית הלימודים החדשה נלמדת בצורה ספיראלית בשלושת תחומי המתמטיקה:

 התחום המספרי, התחום האלגברי, והתחום הגאומטרי.

 

בשנה"ל תשפ"א בעקבות נגיף הקורונה יהיו שינויים בסדר הנלמד של תוכנית הלימודים כדי שתתאים ל למידה היברידית .

        

 

נושאי הלימוד לכיתה ז'

התחום האלגברי:

. 1 משתנים וביטויים אלגבריים והכללה של תופעות מספריות.

.2   פתרון משוואות פשוטות ושאלות מילוליות פשוטות.

 1. 3. פונקציות, משוואות ושאלות מילוליות.

.4   פתרון משוואות, שאלות מילוליות פשוטות ואי שוויונות.

התחום המספרי:

.1 פעולות חשבון וחוקיהן, חזקות ומשולשים ריבועיים.

 1. 2. מספרים מכוונים.
 2. חזקות.

התחום הגיאומטרי:

 .1מלבן, תיבה ניצבות והקבלה.

 1. שטחים וזווית.

.3 משולש ומנסרה.

* את הדגשים ופירוט התוכנית ניתן לראות באתר מפמ"ר מתמטיקה   

 

תכנית הלימודיםלכתה ח'

משנה"ל תשע"א תלמידי כיתה ח' החלו ללמוד מתמטיקה לפי תכנית לימודים חדשה.

בתכנית לימודים זו, התלמידים לומדים בצורה ספיראלית שלושה תחומים: התחום המספרי, התחום האלגברי והתחום הגיאומטרי, כאשר הלמידה נחלקת לשלושה סבבים.

הנושאים שילמדו בסבב הראשון:

.1 תחום מספרי:   יחס בין מספרים, יחס ישר, פרופורציה, יחס הפוך וקנה מידה.

. 2תחום אלגברי:   פונקציה קווית   f(x)=mx+b

. 3 תחום גיאומטרי: דמיון של שני משולשים.

הנושאים שילמדו בסבב השני:

 1. 1. תחום מספרי: סטטיסטיקה תיאורית והסתברות.

. 2 תחום אלגברי: פתרון משוואה לינארית ופתרון שאלות מילוליות המובילות למשוואות 

     לינאריות.

 1. תחום גיאומטרי: משפט פיתגורס.

 

הנושאים שילמדו בסבב השלישי:

 1. תחום מספרי:   אחוזים.
 2. תחום אלגברי:  מערכת שתי משוואות לינאריות עם שני משתנים.
 3. תחום גיאומטרי: מבנה דדוקטיבי ומשולש שווה שוקיים.

 

תוכנית לימודיםכתה ט

החל משנה"ל תשע"ב ילמדו תלמידי כיתה ט' מתמטיקה לפי תוכנית לימודים חדשה,

כהמשך לתוכנית שאותה החלו ללמוד בכיתה ז'.

בתוכנית לימודים זו, התלמידים לומדים בצורה ספיראלית שלושה תחומים: התחום המספרי והתחום האלגברי והתחום הגיאומטרי.

 

התחום האלגברי

 1. טכניקה אלגברית (חזקות ונוסחאות הכפל המקוצר, צמצום שברים אלגבריים, כפל וחילוק שברים  אלגבריים).
 2. פונקציה ריבועית  ומגרף לתכונות וחזרה
 3. משוואות ממעלה שנייה, מערכת משוואות ריבועיות ושאלות מילוליות.
 4. אי שוויוניים ריבועים.

התחום המספרי

 1. הסתברות         
 2. קריאת מידע מגרפים ודיאגרמות.

 

התחום הגיאומטרי

 1. מרובעים.
 2. השלמת משולשים.
 3. מעגל.
 4. הנדסת המרחב.

 

רמות ההקבצות בחטיבה:

 

מתמטיקה עמ"ט- התלמידים בכיתה זו יילמדו ע"פ  תוכנית הלימודים של משרד החינוך בתוספת שעתיים של העמקה, הרחבה והעשרה מתימטית המפוקחות ע"י משרד החינוך. הוראת הלמידה  היא ברמה של 5 יחידות לימוד.

 

מתמטיקה מצויינות– תלמידים בכיתה זו יילמדו ע"פ  תוכנית הלימודים של משרד החינוך בתוספת של שעתיים של העשרה מתימטית, הנקראת "מצויינות טנגרם" של מכון דוידסון. בשכבת ז כל התלמידים של כיתת מח"ר  יילמדו בקבוצה זו ברמה של 5 יחידות לימוד ובסוף השנה הרכב הקבוצה במתמטיקה ישתנה ע"פ ההישגים המתמטיים של כל תלמידי השכבה.

 

מתמטיקה הקבצה א– בקבוצה זו המורים ילמדו ברמה של 4-5 יחידות לימוד, רוב בוגרי הקבוצה בכיתה ט מומלצים להצטרף בחטיבה העליונה ללימודי מתמטיקה ברמה של 4 יחידות, המצטיינים בקבוצה זו יומלצו להצטרף בחטיבה העליונה ללימודי מתמטיקה ברמה של 5 יחידות לימוד.

 

מתמטיקה מיצוי– תלמידים שלומדים מתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד, בהרכב של מספר קטן של תלמידים בקבוצה. התלמידים מתקשים בלימודיהם אך יש להם מוטיבציה גבוהה לעבוד קשה ולהצליח במקצוע המתמטיקה. בכיתה זו יש למידה ייחודית לאותם התלמידים עם מורה שהוכשרה לכך.

 

מתמטיקה הקבצה ב– תלמידים שלומדים מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד. התלמידים בקבוצה זו מתקשים מאוד בלימודי המתמטיקה, בנוסף חלק מהתלמידים  יקבלו לווי פרטני של אחד ממורי מדעי הטבע.

 

נוהלי מעבר בין ההקבצות:

 

תלמיד הלומד בהקבצה מסוימת בחטיבת הביניים ישובץ לכיתת לימוד ההולמת את  ידיעותיו מבחינת יחידות לימוד לבגרות.  זאת לא מחוסר יכולת אלא מחוסר ידע. לכן חשוב להשקיע   ולהשלים פערים לפני הכניסה ל חטיבה וללימוד בקבוצת הלימוד המתאימה לתלמיד.

 

שיבוצו של התלמיד בהקבצה יערך בהתאם לתפקודו והישגיו לאורך כיתה ז' ויבחן לפרקים על ידי המורה המלמד ורכזת מקצוע המתמטיקה.

התלמיד יוכל לעלות/לרדת הקבצה על פי המלצת המורה למתמטיקה ובהתייעצות עם רכזת המתמטיקה, לאור הישגיו ותפקודו ולאחר שיחה עם התלמיד זאת בסיום כל מחצית.

תלמיד העולה הקבצה מחויב להשלים את הפערים שצבר ויצטרך לגשת למבחן התואם את רמת הלימוד של ההקבצה אליה רוצה להגיע.

תלמיד ירד הקבצה, אם לא עמד בתנאים הנדרשים בקבוצות הלימוד,  זאת לאחר הוצאת מכתב/הודעה  על ידי המורה למתמטיקה ורכזת המקצוע , להורים וביידוע המחנכת ורכזת השכבה. עותק מהמכתב/ תוכן ההודעה יתויק בתיק האישי.

הלמידה נעשית בקבוצות לפי רמות מכיתה ז במחצית השנייה*. הרמות מקבילות ליחידות הבגרות

במתמטיקה לחטיבה העליונה.  (* ייתכן והדברים ישתנו בגלל וירוס( covid 19  

 

 

דרישות מן התלמיד בשיעורי מתמטיקה פנים אל פנים:

 1. הקשבה מלאה בשיעורים.
 2. השתתפות פעילה בשיעורים.
 3. הבאת ציוד הנדרש: ספרים, מחברות, ציוד אישי, מחשבון ודפדפת חשבון
 4. הכנת שיעורי בית בעקביות וביסודיות.
 5. השלמת חומר הלימוד במקרה של היעדרות.
 6. עמידה בזמנים ובדרישות הבחנים, המבחנים והעבודות.
 7. ביצוע משימות מתוקשבות/בחנים מקוונים.
 8. מחשבון- בשכבת ז,  מותר השימוש במחשבון כיס פרט לכיתות עמ"ט ומח"ר. בכיתות ח+ט השימוש במחשבון מדעי מותר לכל תלמידי בית הספר.

 

 

דרישות מן התלמיד בשיעורי מתמטיקה בלמידה מרחוק במפגשים סינכרוניים:

 

 1. להיכנס כמה דקות לפני מועד תחילת השיעור, לוודא שהמערכת פועלת.
 2. להגיע למפגש בלבוש הולם עם מצלמה פתוחה.
 3. לדבר בכבוד ולנהוג בכבוד כלפי כל המשתתפים.
 4. לכבות מיקרופונים מייד עם ההתחברות, הפעלתו רק אחרי הנחייה מהמורה
 5. להביא את הציוד הדרוש
 6. לבצע את המטלות/ המשימות הנדרשות במהלך המפגש
 7. לבצע את משימות הבית בזמן