רכז : מרדכי שוורץ

ההיגד "אני אזרח" משותף לצעירים ולמבוגרים, לנשים וגברים, ליהודים וערבים, לדתיים וחילוניים, לעולים ולוותיקים אזרחי ישראל, לכן הוא מכנה משותף כלל-חברתי. מטרותיו של חינוך לאזרחות הן רב תכליתיות: הקניית ידע, הבנה ויכולת ניתוח, שיפוט והכרעה בשאלות חברתיות ופוליטיות, הפנמה של ערכי המדינה, יצירת מחויבות למשטר הדמוקרטי ונכונות להגן עליו, מסוגלות ורצון להיות אזרח פעיל, מעורה ואחראי. כלומר, מדובר כאן בלימוד עיוני, הן בהקניית עמדות, ערכים, ומוטיבציה לפעולה והן בעמדת הכישורים והמיומנויות לאזרחות פעילה".

(מעובד מתוך דו"ח ועדת קרמניצר: "להיות אזרחים- חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל", פברואר 1996).

תכנית הלימודים באזרחות הנלמדת בכיתה ט' נבנתה מתוך השאיפה להנחיל לתלמידים את ערכי הדמוקרטיה וליצור אצלם את המחויבות למדינת ישראל ולעם היהודי. הדרך להגשמת מטרה זו היא באמצעות הקניית ידע כללי על המערכות השונות הפועלות במדינה, וחשיפתם של התלמידים לקונפליקטים ומתחים הקיימים בקרב החברה הישראלית. זאת מתוך הרצון לפתח אצל התלמידים חשיבה ביקורתית, שיקול דעת מוסרי ויכולת לגבש עמדות באופן עצמאי.

נושאי הלימוד השונים אותם ילמדו התלמידים במהלך השנה יתייחסו לסוגי המדינות השונות הקיימות בעולם וליסודות עליהם בנויה המדינה המודרנית. התלמידים יבינו את הצורך של בני האדם במדינה, ידעו להבחין בין צורות משטר שונות כמו דמוקרטיה ודיקטטורה ויעמדו על ההבדלים בין סוגי הדמוקרטיות השונות. התלמידים ילמדו גם על העקרונות השונים הנהוגים במדינה דמוקרטית כמו עקרון שלטון העם, הפרדת רשויות ושלטון החוק.

בהמשך נתמקד במקרה הספציפי של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. התלמידים ילמדו על הכרזת העצמאות, מרכיביה ומשמעותה, ויעמדו על הבנת המושג "מדינה יהודית ודמוקרטית". נעשה הכרות עם רשויות השלטון: המחוקקת, המבצעת והשופטת, ותפקידיהם השונים. התלמידים ילמדו על תהליך הבחירות לכנסת, כיצד נבחרת ממשלה חדשה ומהו הליך חקיקת חוקים. במהלך השנה אף ייערך לתלמידים סיור למשכן הכנסת. דגש מרכזי יושם על לימוד נושא זכויות האדם והאזרח.

במהלך השיעורים נשלב נושאים אקטואליים שישמשו להמחשת נושאי הלימוד דרך חיי היומיום של התלמידים, וכן יתקיימו דיונים בהם יתבקשו התלמידים להביע דעתם ולהיחשף לעמדות שונות במגוון הנושאים. כל זאת בהלימה לנושא המנהיגות האישית, החברתית והקהילתית.

דרכי הערכה:

  • נוכחות סדירה ועבודה במהלך השיעור.
  • השתתפות פעילה בדיונים ובפעילויות הכיתתיות.
  • הבאת ציוד כנדרש.
  • הכנת מטלות ושיעורי בית בהתמדה, כנדרש ובזמן.
  • בחנים, מבחנים.
  • כתיבת עבודות ועבודות יצירתיות.