רכזת : שני מורגנשטרן

תכנית הלימודים במדעי המחשב בחטיבת הביניים דקל וילנאי שמה לעצמה למטרה לחנך את תלמידי העמ"ט ליהנות מהעיסוק במדעי-המחשב באופן מושכל ולהצליח לפתור בעיות אלגוריתמיות על-ידי תכניות מחשב בהתאם לפוטנציאל כל תלמיד ותלמידה.

 

התכנית מעניקה לתלמידים כרטיס כניסה לעולם הטכנולוגיה והסייבר של המאה ה-21, מעודדת אותם לעבוד בקבוצות, לחקור טכנולוגיות מתקדמות (כגון: גרפיקה) ולפתח יצירתיות תוך חשיבה מעמיקה ליצירת אלגוריתמים ומסייעת לצמיחתו האישית של התלמיד.

 

בכיתה ז- נתחיל ללמוד את התכנות בעזרת סביבת הלימוד scratch.

סביבה זו מאפשרת לנו ללמוד את יסודות התכנות בצורה קלה וללא שימוש בשפת תכנות אלא על ידי יצירת דמויות ומתן הוראות לדמות על ידי גרירת "בלוקים" של פקודות וסידור שלהם זה אחר זה.

בכיתה ח'- נתחיל ללמוד את שפת התכנות python בעזרת סביבת הלימוד pycharm.

נלמד להכיר את סביבת העבודה ואת המושגים החדשים.

נלמד על משתנים, אופרטורים, שאילתות, נלמד לפתור בעיות באמצעות שפת התכנות

ונשלב ספרייה גרפית (python turtle) לאורך הלמידה.

בכתה ט' יועמקו הנושאים שנלמדו בכיתה ח ונמשיך ללמוד מושגים מורכבים יותר בתכנות כמו לולאות מורכבות, רשימות ואובייקטים נוספים.

לקראת סוף השנה נגיע ליצירת פרויקטים ומשחקים באמצעות הנלמד.

.

דרכי הוראה והערכה

 

השיעורים יילמדו בכיתת מחשבים (תאנה) בדגש על תרגול של התלמידים והתנסות שלהם עם דרך פתרון הבעיות והתכנות בסביבה.

השתתפות פעילה בשיעורים.

הכנת מטלות שונות.

מבחנים, בחנים ועבודות.

פרוייקט סיום- בכיתות ז, ט.