מהו חקר?
החקר הוא תהליך חשיבה המשמש לבניית הבנה וידע וליצירה בתחומי הדעת השונים. התלמידים יכולים לבנות את הידע שלהם באמצעות חקר ולהבין את הדרך שבה המומחים חוקרים את התחום.
החקר מזמן מעורבות פעילה של התלמידים בלמידה שלהם. מורים המלמדים בדרך החקר משמשים מנחים ותומכים.

גישת החקר מאפשרת חשיבה מסדר גבוה. אסטרטגיות חשיבה – כמו שאילת שאלות, העלאת מגוון נקודות מבט ואפשרויות חלופיות, זיהוי רכיבים וקשרים, מיון, ייצוג וטיעון, ניהול מידע, עיבודו והערכתו, הסקת מסקנות וחשיבה יצירתית וביקורתית – משרתות את תהליך החקר.
איך מתחילים לחקור?
תהליך החקר בתחומי הדעת השונים מתחיל בשאלה או בבעיה. הלומד מתכנן את דרכי חיפוש הפתרון או את תהליך החקר המתאים לפתרון ולטיפול בשאלה. לאחר מכן הלומד מנתח את הנתונים בעצמו, מסכם את הממצאים ומסיק מסקנות.

במהלך החקר ובעקבותיו מתעוררים לעיתים קרובות רעיונות חדשים ושאלות. בתהליך החקר הלומד עוקב אחר החשיבה ואחר מהלך העבודה שלו ובוחן אותם שעה שהם מתרחשים.

בדרך כלל תהליך החקר מניב תוצר כמו מוצר, מאמר מדעי, פרויקט אומנותי או תוצר עיצובי אשר מוצג בפני קהילת הלומדים או הכלל ומעורר שאלות וכיוונים חדשים.

איך חוקרים?
ישנן דרכי חקר מגוונות, שהרי גם המומחים בתחומי הדעת השונים מתאימים את שיטת המחקר לצורך שמעלה השאלה.

במחקר איכותני שמחפשים בו אחר משמעותה של תופעה מנקודת מבטם של הנחקרים משתמשים בשיטות כגון סיפורי חיים, תצפיות, ראיונות ומיצגים חזותיים.

במחקר עיוני כמו זה שנעשה בתחומי הספרות וההיסטוריה החוקרים מנתחים מקורות ראשוניים כדי להציג תהליכים ותובנות.

במחקר האומנותי היצירה יכולה לשמש כלי מחקר ואמצעי להצגת התוצאות.

ובמחקר האמפירי הכמותי החוקר, כמו הבלש, עורך תצפיות, אוסף ממצאים ונתונים וממצה מתוכם חוקי טבע ותאוריות. המדען בוחן את התאוריה בין השאר על ידי שינויים מכוונים (ניסוי) ובדיקת תקפות המודל שהציע במערכות אחרות.

פעמים רבות תהליך החקר נובע מתוך סקרנות, יצירתיות, אינטראקציה עם חומרים או אף בעיות מעשיות וטכנולוגיות חדשות.

מדוע חשוב לשלב חקר בהוראת מחוננים ומצטיינים?
לימוד החקר הוא חלק מחזון בית הספר "בית הספר יפעל לפיתוח סקרנות, יצירתיות ותאוות דעת ויפרוש קשת רחבה של תחומים להרחבת אופקים ולביטוי אישי.."

למידת חקר ותכנון פרויקטים בתחומי עניין שונים שהתלמידים בוחרים לחקור מסייעים לטיפוח מיומנויות המאה ה- 21 ומאפשרים לתלמיד לחקור ולבוא לידי ביטוי אישי אף מעבר למסגרת השיעור.

למידת חקר בכיתות מצוינות  מח"ר מפגישה את התלמידים עם חקר בין תחומי המשלב חדשנות, מציאות מדומה, חקר מנהיגים וקידום יוזמות חברתיות קהילתיות.