רכז : מרדכי שוורץ

"ההיסטוריה עשויה פסיפס אחד, שכל חלקיו דרושים להבנת התמונה כולה.

תכליתו האמיתית של מדע ההיסטוריה היא הבנת התהליכים הגדולים

שהובילו לעולם שבו אנו חיים: לאפשר לנו להבין טוב יותר את

עולמנו, את עצמנו."

ההיסטוריון אלי בר – נביא

תכנית הלימודים נבנתה על בסיס הכרת רצף האירועים ההיסטוריים ובדגש על ההיסטוריה של העם היהודי, תוך כדי הקניית מיומנויות שיאפשרו לתלמיד למידה מעניינת, מאתגרת, עצמאית וכן הבנה של תהליכים ומשמעותם לגבי ההווה.

בכיתה ח' נקנה לתלמידים את מיומנויות הלמידה החיוניות בהיסטוריה, החל מהיכרות עם ציר הזמן, ניתוח מושגים ומקור היסטורי באמצעות עזרים ואמצעי המחשה מגוונים כתוספת לספרי הלימוד.

ספר הלימוד שילווה את התלמידים בשנה זו הוא "מסע אל העבר- קדמה ומהפכות מאות 16 – 19". הנושאים העיקריים שילמדו בשנה זו: הנאורות ורעיונותיה ויישום רעיונות אלו במהפכות (אידיאוליוגיות, פוליטיות, חברתיות וטכנולוגיות) שהתרחשו באירופה ובאמריקה בעת החדשה. מהפכות אלו יצרו שינויים מרחיקי לכת בתחומי חיים שונים והביאו לידי ביטוי את שינוי הכיוון של החברה האנושית בעת המודרנית. במסגרת זו, בהוראת הנושאים השונים ניתן את הדעת על ערכים שונים (בדגש על כבוד האדם והשיוויון) וננסה לבחון את כיצד שינויים אלו השפיעו גם על החברה היהודית.

בכתה ט' יועמקו מיומנויות הלמידה תוך התמקדות בתהליכים היסטוריים שהתרחשו במהלך המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20: אימפריאליזם וכיבוש, משברים כלכליים, פוליטיים וחברתיים, עליית משטרים טוטאליטריים, מלחמת העולם הראשונה, הציונות – כתנועה לאומית והעליות לישראל. ספר הלימוד שילווה את התלמידים הוא "מסע אל העבר – העולם המודרני במשבר 1870 – 1939".
התלמידים יתמודדו עם שאלות מורכבות העולות מעיסוק עם הנושאים הללו, תוך הצגתן בכיתה ושימוש ביכולות הטיעון והדיון אותן רכשו התלמידים בעבר וישכללו בשנה זו.

דרכי הוראה והערכה

השיעורים ילמדו במליאה, וישולבו בהם עבודה עצמית וקבוצתית שימוש בעזרים שונים.

(דגש על אמצעים ויזואליים – מצגות וצפייה מודרכת בקטעי סרטים.)

  • השתתפות פעילה בשיעורים.
  • הכנת מטלות שונות.
  • מבחנים, בחנים ועבודות.
  • עבודה יצירתית.
  • ההערכה הסופית תתחשב בהגשת המטלות בזמן שיקבע מראש.