לבבות הדקל

״מוצר לבבות דקל״ עוסק בערך הנתינה, נושא את החזון לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו וארצו, מכבד את מורשתו וזהותו התרבותית, מזמן שיח ערכי ועיסוק בסוגיות ערכיות, תורם לפיתוח תפיסת עולם ערכית לעיצוב זהותו הערכית והתרבותית של התלמיד, לחיזוק מודעות חברתית כאזרח במדינה דמוקרטית תוך...