מתעניינים בבית הספר? רוצים להכיר את הצוות? כאן תוכלו למצוא את כל המידע אודותינו.
במידה ויש עוד שאלות אתם תמיד מוזמנים ליצור איתנו קשר.

 

דבר המנהלת

מסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי מדגישה כמה אדם שונה מרעהו. עד כמה קולו, מראהו ודעתו של אדם מייחדים אותו, כאמור: "בשלושה דברים אדם משתנה מחברו : בקול, במראה ובדעת" (תלמוד בבלי, סדר נזיקין, מסכת סנהדרין, דף לח, ע"א) וכמו שפרצופיהם של אנשים שונים, כך עפ"י מדרשת תנחומא דעתם שונה היא, כאמור: כשם שאין פרצופיהם שוויון זה לזה, כך אין דעתם שוויון זה לזה (מדרש תנחומא, פרשת פינחס פרק כז, סימן י) על פי טשרניחובסקי, אדם הוא תבנית נוף מולדתו. אך אוסיף ואחדד שבעיני אדם הוא סך כל תפיסתו את נוף ילדותו.

הגעתי לעולם החינוך לאחר שנים רבות בעולם ההייטק ושורשי נשתלו בתיכון. לימדתי באזרחות על מדינה יהודית, דמוקרטית ומה שביניהן. הגשמתי חלום ולימדתי בהיסטוריה את פרקי השואה. הרגשתי שמהשורשים צומח לו גזע המיטיב לדבוק במשפט המקדם את דרך בית-הספר ומקדם יחד עם שי בעלי את חינוך ילדינו אביב, דור ואלון, "חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב ו'), ילדינו צומחים באותה אדמה ולאור אותם השורשים אך הם שונים בתהליך צמיחתם, במראה צמרתם ובתפיסתם את זהותם. גם בבית-הספר אנו מגדילים לערוך בשיטות ההוראה והעמקה התאמות שיטיבו עם כל תלמיד, ושיאפשרו הבשלה וצמיחה בזמן הנכון. בדרך זו כפות התמרים שצמחו מהגזע מסוכחות על תלמידים רבים והתמרים הם אות לעשייה, לדימוי אישי ולנתינה של התלמידים כפרטים וכחלק מקהילת בית-הספר כולה.   

בזכות תכני תוכנית מארג הרגשתי ששורשי מעמיקים, הגזע מצמיח קומה נוספת, כפות התמרים מתפרשות אף הן ופירוץ הדקל מתוקים מאי פעם. השאלות, ההזדמנות להיחשף למקורות היהודיים, לחשוב על חיינו על מי אני בתוכם עיצבו את זהותי כמנהלת וכאדם.

הצוות המסור, המשפחתי והערכי של בית-הספר מקפיד לראות את התלמיד כבוגר וכאזרח וכך תהליך צמיחתו הופך לנהיר. הדגשת ערך השייכות מאפשרת לכל חבר צוות, הורה ותלמיד למצוא בביה"ס קרקע טובה לצמוח ולהשתייך לתוצריה. הצוות מקדם חדשנות ויזמות כחלק מתהליך הצמיחה לצד בחינת התרבות והמורשת של עברנו כעם.

זאב וילנאי ז"ל על שמו נקרא בית-הספר, אהב את המולדת, אהב את נופיה, את שביליה, את עברה ואת עתידה. לאור ערכים אלו ארצה כאדם לצעוד ולהצעיד. "אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" (טשרניחובסקי), ולכן על התבנית לזמן חשיבה, סקרנות ותאוות דעת אשר תצבע את הנוף ותהפוך אותו לרב גוני ורב אפשרויות עבור כל תלמיד.

כל אדם יחיד ומיוחד בקולו, במראהו ובדעתו, וכאן בחטיבת דקל וילנאי כולם שייכים, כולם רצויים ולכולם יש מקום פתוח לצמוח.

אני מברכת את קולו המיוחד של צוות בית-הספר על היותו נאמן לדרך, לעצמו ולתלמידינו, עך היותו מסור ומצמיח, צוות המעצב דורות בזכות הקניית ערכים ודוגמא אישית ראויה. אני מברכת על דעתם המיוחדת של הורי ביה"ס על מעורבותם בדרך וצעידתם עימנו בין צילי הדקלים ובטיפוס על גזעיהם ומברכת על דמותם המופלאה של תלמידי ביה"ס היקרים והאהובים שהפיכתם לאנשים עם שורשים חזקים ופירות מתוקים בצמרתם, הם מבחינתנו דאגה לדורות.

                                                                                             בר מעוז,

                                                                                             מנהלת חט"ב דקל וילנאי

כללי המסגרת

"קהילת בית הספר תקיים סביבה בריאה, בטוחה ומכבדת ותעניק תחושת שייכות ויחס חם לכל באיה" (מתוך החזון הבית ספרי) כללי

המסגרת נועדו לאפשר קיומה של מסגרת בטוחה לצמיחה. על התלמידים והצוות לשמור ולכבד כללים אלו מתוך הסכמיות וסובלנות.

1. אורח החיים הבית ספרי

אורח החיים הבית ספרי יקבע את מידת ההנאה והתועלת שנפיק מהלמידה, מתחושת השייכות, תחושת המסוגלות ומהשהות בבית הספר.

לכן נקפיד כולנו לפנות בנימוס ובכבוד איש לרעהו. נפתור דילמות בהידברות ונקיים שיח על הקשיים ועל החוזקות.

הדבר נכון גם ליחסים בתוך בית הספר ובפעילויותיו וגם לתקשורת ברשתות החברתיות.

יש לפנות בכבוד לכל אדם ולהימנע מיחס משפיל או מעליב הפוגע בכבודו של האחר.

אין לנהוג באלימות פיסית או מילולית כלפי אדם או כלפי רכוש! כל מגע פיסי שאינו ידידותי, אסור בהחלט!!

תלמיד שיחרוג מנורמות התנהגות אלה ייענש בחומרה והדבר ישפיע על הערכת מרכיב ההתנהגות בתעודה.

באירוע התנהגות שאינו הולם את כללי המסגרת, יתקיים דיאלוג כאמצעי חינוכי ליישום כללי ההתנהגות המקובלים

ולהובלת התלמיד להבנת הרציונאל העומד בבסיס הכללים בכדי שהתנהגות זו לא תישנה.

התנהגות בלתי הולמת שתתקיים ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט תטופל גם היא בחומרה רבה.

נוהל הפנייה לבעלי תפקידים:

מורה מקצועי

מחנך הכיתה   

רכזת השכבה

סגנית מנהלת      

מנהלת ביה"ס – בתאום עם מזכירות ביה"ס.

לוקרים – באפשרות התלמידים לשכור בתחילת השנה לוקרים למשך שנת הלימודים ועפ"י הנחיות הצוות לאותה שנה.

2. מנהלת תורנית

כל בוקר תקבל מנהל/ת תורנ/ית את פני התלמידים, תוודא הגעה בזמן והופעה תקנית.

ניתן להעזר בה דרך המזכירות לכל צורך.

 

3. טיולים ופעולות תרבות, אמנות והעשרה

הטיולים, הסיורים ופעילות התרבות הינם חלק מתוכנית הלימודים. ומחזקים את תחושת השייכות.

חובה על התלמיד להשתתף בפעילויות אלה. היעדרות בלתי מוצדקת מימים אלה,

דינה כהיעדרות בלתי מוצדקת מיום לימודים רגיל.

כללי המסגרת חלים על התלמיד גם בפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר.

4. מנהיגות צעירה במסגרת מועצות התלמידים

בבית הספר יפעלו מועצות תלמידים שכבתיות ומועצת תלמידים בית ספרית.

קבוצות אלה יפתחו כישורי מנהיגות ויובילו תוכניות של 'לבבות דקל.'

הנציגים יבחרו על ידי התלמידים בהליך דמוקרטי.

תלמידים שיגישו מועמדות ולא יבחרו, אך יביעו נכונות לתרום לפעילות,

יתקבלו בברכה כחברי המועצה שלא מן המניין.

המועצה תפעל ליוזמות המקדמות את ערכי ביה"ס בתוכו ואל מול הקהילה.

5. מסכים ושיעורים

א. לאחר הישמע הצלצול או בשעה הקבועה, יש להימצא בכיתה, במקום הישיבה,

מוכנים עם ציוד על השולחן שהוצא מהתיק או מהלוקר מבעוד מועד.

עם הגעת המורה כולם יעמדו במקומותיהם כדי ליצור חייץ מההפסקה ולהתכנס אל השיעור.

ב. יש להיות מוכנים עם שיעורי בית מלאים, אי הכנתם עלולה לפגוע בהישגי התלמיד.

ג. במהלך השיעורים לא תותר יציאה מהכיתה, למעט מקרים מיוחדים ובאישור המורה.

ד. תלמיד הלומד בחדר שאינו כיתתו, ישמור ביתר שאת על כללי הכבוד לרכוש.

ה. רישום על חיסור, איחור או הפרעה יתבצע על ידי המורה במערכת המשוב.

ו. אין ללעוס מסטיק ו/או לאכול בזמן השיעורים אלא באישור חריג מהמורה.

ז. כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט.

השימוש בהם שלא עפ"י ההנחיות עלול להסיח ולפגוע ברצף הלמידה של הכיתה ולכן אין לו מקום.

יש להשאיר את הטלפון בתיק כשהוא כבוי.

טלפון שיראה או ישמע בזמן השיעור או פעילות יימסר למורה, יופקד במזכירות ביה"ס ויוחזר להורי התלמיד בלבד.

תלמיד שיסרב למסור את הטלפון ולהישמע לסמכות ולכללי המסגרת, יישא בתוצאות כמי שאינו מקבל סמכות.

ח. צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.

צילום מחוץ לשיעור ומחוץ לכתלי בית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות

ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובזכותו לפרטיות.

צילום ללא ידיעתו של המצולם וכן שימוש לרעה בתצלומים של התלמידים

או מורים אסורים בהחלט ומהווים עבירה פלילית.

ט. פגיעה באחר באמצעות רשתות חברתיות אסורה בהחלט ומהווה עבירה פלילית

(התחזות, הפצת תכנים פרטיים, איומים וכו)'

י. מומלץ לא להביא לביה"ס כסף רב, מכשירים ניידים ושאר דברי ערך.

בית הספר אינו אחראי לאובדן ו/או נזק לדברי ערך.

6. קבוצות לימוד

ברוב תחומי הדעת והפעילויות, הלמידה תהייה בקבוצות הטרוגניות ומגוונות לשם פיתוח

עבודת צוות, תקשורת בין אישית, שוויון הזדמנויות, ברור נקודות חוזק ופיתוח

אחריות אישית ללמידה בתחומי דעת מסוימים כמו: מדעים, מתמטיקה, אנגלית וערבית.

הלמידה בחלקה תהייה בקבוצות מוגדרות עפ"י רמה לימודית, המאפשרת פיתוח מצוינות,

סקרנות, תאוות דעת ותחושת מסוגלות.

נוהל מעבר מקבוצה לקבוצה:

א. כאשר הישגי התלמיד אינם מתאימים לרמה הנדרשת בקבוצה בה הוא לומד,

יקבלו התלמיד והוריו מכתב הסבר בטרם מעברו לקבוצה התואמת את יכולותיו באותה עת.

המכתב ישלח לפני מועד המבחן המשפיע על המעבר, כך שתינתן אפשרות להשקיע מאמץ

בצמצום הפער.

ב. במידה ולא חל שיפור בהישגי התלמיד, התלמיד יעבור לקבוצת לימוד התואמת את יכולותיו

באותה עת וזאת לאחר שיחה עם התלמיד וידוע הוריו בכתב. כך יעשה גם כשהמעבר הוא

לקבוצה בה הרמה הלימודית גבוה יותר.

ג. במידה והישגי התלמיד, תפקודו וחוות דעת המורה המלמד מצביעים על יכולתו להשתלב

בהצלחה בקבוצה בה הרמה הלימודית גבוה יותר ולאחר קיום נוהל מעבר,

ישלים התלמיד את הנדרש בקבוצה החדשה וייעזר במורה להשתלב בהצלחה.

ד. לא יתאפשר מעבר בין קבוצות ברמה מקבילה.

ה. בבית הספר נלמדות מגמות בתחום האומנויות והטכנולוגיה, המרחיבות דעת, ידע

וכישורים, הנותנות ניסיון והכרות עם הדרישות בתיכון.

כל תלמיד בבית הספר יוכל לבחור מגמה עפ"י תחום עניינו (לתלמידי ט' ישנה חובת

בחירת מגמה.)

על היצע המגמות, חשיפתן ונוהל הרישום יקבלו התלמידים בתחילת שנה"ל הודעה

מרכזת המגמות.

7. נהלי מבחן

לוח המבחנים מפורסם במערכת המשוב ויפורסם בכיתה.

באחריות התלמיד לעקוב אחריו ולנהל את זמנו בהתאם.

התנהלות לקראת מבחן:

א. המורה יודיע על קיום המבחן ונושאי ההבחנות עד שבוע לפני מועד המבחן.

ב. באחריות התלמיד להציג את כרטיס ההתאמות (אם יש) בתחילת המבחן.

ההתאמות יתואמו עם יועצת השכבה ומתל"ית ביה"ס וכרטיס ההתאמות יינתן על ידן.

ג. נוכחות התלמיד במבחן כפי שנקבע בלוח המבחנים – הינה חובה.

ד. תלמיד שנעדר ממבחן בלבד והעדרותו מוצדקת, יפנה למורה המלמד לשם קבלת מועד

היבחנות אחד נוסף, מועד ב.'

ה. מועד ב' יתקיים בסוף יום לימודים ובמועד כללי, בית ספרי, ללא המורה המלמד.

ו. תלמיד שלא יבחן גם במועד ב,' ציונו באירוע הערכה זה יהיה אפס.

ח. תלמיד שלא יבחן במועד המקורי של מבחן יותר מפעם אחת באותו מקצוע יוכל לגשת

למועד נוסף, אך מציונו במבחן זה יופחתו .10%

ט. במהלך המבחן מצופה מהתלמידים לשמור על טוהר הבחינות ועל יושרה אישית.

אי עמידה בכך תגרור פסילת מבחן ללא אפשרות למבחן חוזר.

י. בטרם הגשת המבחן יש לבדוק שכל דרישותיו קוימו, לאחר ההגשה אין החזרה לצורך

הוספה / תיקון.

יא. לאחר ההגשה, יחזור התלמיד למקומו, ישמור על שקט ויבצע משימה לימודית.

יב. מבחנים יוחזרו בתוך 14 ימי לימודים.

8. שקלול הציון בתעודה

(מתוך חוזר מנכ“ל סעיף )8-6.6 ציון הערכה יורכב מחמישה מדדים: הישגים לימודיים,

נוכחות, הגעה בזמן, תפקוד בכיתה וביצוע משימות בית.

הישגים לימודיים:

שקלול ההישגים יכלול ציוני מבחנים, בחנים, עבודות והערכות חלופיות.

מדד זה יהווה את עיקרו של הציון הסופי במקצוע.

תפקוד מיטבי ונוכחות סדירה הם חלק מתהליך למידה ופיתוח מיומנויות.

אי לכך הנוכחות נכללת בחישוב הציונים בכל גיליון הערכה.

חישוב הנוכחות יעשה באופן יחסי:

תלמיד הנעדר עד %15 משעות ההוראה בפועל -ציונו לא יפגע.

תלמיד הנעדר מעל ל 15% ועד ל 30%- ציונו ירד ב 5 נקודות לכל 5% חיסורים נוספים.

תלמיד הנעדר מעל ל 30% משעות ההוראה בפועל במקצוע, ציונו יישלל.

9. בהפסקות

ההפסקה נועדה למנוחה, לאוורור ולמפגש חברתי, יש לאפשר לכולם ליהנות בה.

א. ההפסקה מתחילה לאחר הצלצול או בשעה שנקבעה ובתנאי שהמורה איפשר

את תחילתה.

ב. מומלץ לנצל את זמן ההפסקה לאוורור, יציאה לשירותים והכנות לקראת השיעור הבא.

ג. בהפסקה ימצאו התלמידים אך ורק בתחומי ביה"ס.

ד. מטעמי בטיחות, משחקי כדור וריצה מותרים במגרשי בית הספר בלבד.

באמפי יתאפשרו באישור רכז/ת השכבה, משחקי כדור ספוג בלבד.

ה. יש להקפיד על היגיינה, על סביבה מטופחת ונקייה הן בכיתה והן מחוץ לה.

האכילה בזמן האוכל ובהפסקות מותרת רק בתחומי הכיתה ועל מפית אישית.

10. שינויי מערכת

א. שינויי מערכת והודעות יפורסמו מידי יום על מסך בכניסה לבית הספר.

הודעות מיוחדות על שינויי מערכת ימסרו על ידי מורה, או אחראית המערכת.

ב. יש להקפיד להביא ציוד לפי הפרסום על השינוי, כפי שנמסרו על ידי אחראית המערכת.

ג. במידה ומורה התעכב ולא הגיע לכיתה, יודיע על כך תלמיד תורן לאחראית המערכת.

יתר התלמידים ימתינו בכיתה להנחיות.

11. ניקיון ושלמות רכוש בית הספר

מבנה בית הספר ורכושו שייך לכולנו ומשרת את כל באי בית הספר.

שמירת הניקיון והציוד חשובים לרווחת כולנו ומשפיעים על הנאתנו מהשהות בבית הספר.

כל מעשה של ונדליזם יהווה הפרה בוטה של הציפייה ליחס מכבד כלפי סביבת ואוכלוסיית

בית הספר ויטופל בחומרה.

א. על כל תלמיד לדאוג כי שולחנו וכיסאו יישארו נקיים ושלמים במשך כל שנה"ל.

ב. תלמיד ששולחנו או כיסאו נפגעו, יודיע על כך מיד למחנך הכיתה או לרכז/ת.

והיה ולא תימסר הודעה ותזוהה פגיעה ברכוש, יחויב התלמיד בתשלום מלוא הנזק.

ג. במקרה שיגרם נזק בזדון לרכוש ביה"ס או לקירותיו, יחויבו המעורבים בתשלום הנזק

והדבר ישפיע על ציון ההתנהגות בגיליון ההערכה.

ד. הודעות או קישוטים בכיתות ניתן לתלות אך ורק במקומות המיועדים לכך ובאישור

מחנך/ת הכיתה. אין לתלות דבר על קירות או דלתות הכיתות.

ה. אין להפיץ בשטח ביה"ס כל פרסום שהוא, אלא באישור מנהלת ביה"ס.

12. איחורים, היעדרויות ושחרורים

בית הספר הוא בית חינוך. בתור שכזה מטרתו היא לחנך ולהוביל את התלמיד להתנהגות

לימודית הכוללת, בין היתר, שאיפה להשגת רמה אקדמית וקיומו של תפקוד מיטבי.

נוכחות סדירה היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה ולהצלחת התלמידים בלימודיהם.

נוכחות שאינה סדירה(נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות)

פוגעת ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה של התלמיד הדרושים לתפקוד סביר

עבורו ועבור חבריו לכיתה. נוכחות סדירה תהווה מרכיב בחישוב הסופי של הציון

בכל מקצוע לימוד.

א. איחורים

איחור פוגע בלמידה של המאחר ובמהלך התקין של השיעור.

המורה יציין איחור לתלמיד המאחר במערכת משו"ב.

תלמיד המגיע באיחור לשיעור הראשון, יכנס לשיעור לאחר שקיבל פתק איחור ואישור

מהמנהלת התורנית במזכירות.

תלמיד שאחר בתחילת יום יישאר חצי שעה בסוף יום וינצל זמן זה לביצוע משימות.

על תלמיד המגיע לבית הספר באיחור של שעה או יותר להביא אישור מנומק להיעדרות

מהוריו או מרופא. את האישור עליו למסור למחנך/ת הכיתה במהלך אותו יום לימודים.

צבירת שלושה איחורים בשבוע תחייב בירור עם מחנכת הכיתה ונקיטה בתגובה חינוכית

אשר תמנע את הישנות התופעה.

הישנות התופעה, תחייב המשך טיפול, דיווח להורים והשפעה על הציון הסופי בתעודה.

ב. היעדרויות

למען לימוד מיטבי ורצף תפקודי, יש להגיע לכל השיעורים כסדרם.

בעת הערכת הישגים ותפקוד ילקחו בחשבון גם היעדרויות עפ"י סעיף .8

תלמיד שנעדר מבית הספר עקב יציאה לחופשה, ללא אישור הפיקוח, תחשב להיעדרות

בלתי מוצדקת.

היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בזמן שיעור ללא סיבה מוצדקת תיכנס גם

היא לשקלול הסופי.

על פי חוזר מנכ“ל היעדרות מוצדקת היא :

היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה -יום אחד.

היעדרות בשל אבל של קרוב מדרגה ראשונה -שבוע ימים (היעדרות בשל אבל

על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה בית ספרית).

היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, פעילות בתנועת נוער,

התרמות וכדומה. ההיעדרות תהיה מתואמת מראש עם בית הספר.

היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר – באישור רכזת השכבה.

היעדרות בשל אשפוז או בדיקה בבית חולים (בהצגת אישורים מתאימים.)

היעדרות מעל ארבעה ימי מחלה באישור רופא.

היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית חוזרת (באישור רופא.)

ג .שחרורים

חל איסור חמור על יציאה מבית הספר ללא אישור לפני תום הלימודים.

תלמיד שנאלץ להשתחרר באמצע יום לימודים או מחלקו, יבקש מהוריו

להודיע ולשלוח הודעת טקסט למחנך/ת הכיתה ובהעדרה לרכז/ת השכבה.

ההודעה תתורגם לפתק שחרור מהמחנך/ת אשר יופנה לרישום במזכירות בית הספר.

את אישור השחרור החתום ע"י המזכירות יש למסור לשומר ביה"ס.

באחריות תלמיד הנעדר להשלים את חומר הלימודים שהפסיד עקב ההיעדרות.

תלמיד יוכל לצאת משיעור לפעילות חלופית, רק באמצעות בקשה בכתב מבעל התפקיד

המבקש את יציאת התלמיד ובתאום עם המורה המלמד.

תלמיד שחלילה נפצע או חלה במהלך יום לימודים ישוחרר לביתו בליווי אחד מהוריו

או בתאום איתם.

13. הופעה

בית הספר הינו מסגרת חינוכית המחייבת את כל הנוכחים בו להגיע בהופעה מכובדת.

מעבר לכך בתלבושת אחידה ישנה אמירה המקדמת שוויון ומכאן יוקרתה.

על פי החלטת הוועדה העירונית, מונהגת בבית הספר תלבושת אחידה לתלמידים,

הכוללת סמל ביה"ס מוטבע ומודפס (לא מודבק) על הבגד העליון, חולצה או סווצ'ר

(להוציא מעיל) בצבע אחיד. אין להגיע לבית הספר בחולצות בהן הבטן חשופה, בחולצות

גזורות, גופיות, מכנסיים ו/או חצאית מעל גובה הברך.

אין להגיע בכפכפי אצבע או כפכפי/נעלי גומי.

בימי שישי רשאים התלמידים להגיע לבית הספר ללא תלבושת אחידה ובלבוש הולם.

(ניתן להגיע בגופיות בעלות כתפיות רחבות)

תלמיד שיגיע בהופעה לא תקנית, ישלח לביתו להחליף הופעתו ויחזור להמשך יום הלימודים.

יש לרכוש חולצה לבנה עם סמל בית ספר לטקסים וימי ציון.

14. חינוך גופני

א. יש להגיע לשיעורים בתלבושת ספורט הכוללת: נעלי ספורט, מכנסי ספורט וחולצת ביה"ס.

בימים קרים ניתן ללבוש גם חולצה ארוכה דקה עם סמל בית ספר.

ב. הנוכחות בשיעורים הינה חובה וזאת גם במקרה המגביל או אוסר השתתפות פעילה

בשיעור.

ג. התלמידים יסיימו את הכנותיהם לשיעור עד תום ההפסקה. עם הצלצול התלמידים

 יימצאו מחוץ לחדרי ההלבשה מוכנים לשיעור במקום שנקבע עימם מראש.

ד. שחרור תלמיד מפעילות גופנית יינתן על סמך אישור רפואי בכתב שהוצג למורה חנ"ג.

ה. הכניסה לאולם הספורט תעשה בליווי המורה לחינוך גופני.

ו. יש לשמור על ניקיון ושלמות הציוד באולם ובחדרי ההלבשה.

ז. אין להכניס לאולם הספורט דברי אוכל ותיקים אישיים.

ח. אין להביא לשיעור כדורים אישיים או כל ציוד ספורט אישי אחר.

ט. כל נוהלי הסדר והמשמעת הנהוגים בכל השיעורים, חלים גם על שיעורי חינוך גופני.

15. אמצעי תקשורת בין הצוות החינוכי להורים

האמצעים העומדים לרשות ההורים לצורך התעדכנות: מערכת משו"ב.

במערכת זו התלמידים וההורים מקבלים דיווח שוטף על תפקוד התלמידים ועל הישגיהם.

הצפייה במערכת הינה חיונית למעקב אחר תפקוד התלמיד ומהווה שיתוף בתהליך צמיחתו.

ניתן להגיע אליה דרך המחשב או דרך אפליקציית משוב הורים ותלמידים. סיסמת כניסה

למערכת תינתן עי מחנך/ת הכיתה או ע"י מזכירת המערכת.

מידי סופשבוע ישלח דרך המשוב ה"דף הירוק-" דף עדכון משולחנה של מנהלת בית הספר,

ובו הצצה ומידע על הנעשה בשבוע החולף ועל המתוכנן לשבוע החדש חוזרים: מכתבים

הנשלחים להורים באמצעות התלמידים. במכתבים אלה ההורים מקבלים מידע על פעילויות

חברתיות/לימודיות מיוחדות הצפויות להתקיים, בחלקם אף תדרש חתימת הורים על ספח

אישור הפעילות, ספח אשר יש להחזיר למחנך/ת.

לבית הספר אתר אינטרנט בשם: חט"ב למדעים ולאומנויות דקל וילנאי.

דף הפייסבוק של ביה"ס מופיע בשם: חט"ב דקל וילנאי וכך גם חשבון האינסטגרם.

הורים מוזמנים ליצור קשר עם הצוות החינוכי – על פי הצורך.

16. נהלי קורונה

לאור מגפת הקורונה הפוקדת בימים אלו את העולם, על תלמידי ביה"ס וצוותו

להישמע להנחיות הבריאות של משרד החינוך מתוך אחריות חברתית ואישית.

במקרה של כניסה לבידוד או הידבקות יש להודיע למחנך/ת הכיתה ולשמור על ההנחיות.

                                                   בריאות איתנה ושנה מוצלחת לכולם